Kaplama Üretimi
İshakoğlu Group Kaplama Üretimi
Kaplama, kullanılmış lastiklerin, teknik özelliklerinin uygun olması durumunda kullanma ömürlerinin uzatılması işlemidir. Temel olarak, aşınmış olan sırt bölgesinin yenilenmesi olarak da deyimlendirilebilir. Kaplanmış lastikler, teknik olarak lastiğin herhangi bir perormans kaybına uğramadan geri kazanılmasıdır. Bu işlem kullanılmış lastiğin teknik özellikleri elverdiği sürece tekrarlanabilir. Kaplama uygulamaları genellikle kamyon lastikleri, bazı binek araçları lastikleri, işmakineleri lastikleri ve uçak lastiklerinde yapılır. Lastiklerin kaplanmasında genellikle iki teknoloji kullanılır; -Soğuk Kaplama: Daha çok Binek ve Kamyon lastiklerinde uygulanır. Kaplama olarak kullanılacak malzeme önceden pişirilmiştir ve kaplanacak lastiğin önceden hazırlanmış sırtına sürülen özel bir yapıştırıcılı dolgu malzemesinin üzerine konmak ve otoklavda ısı altında bekletilmek (bir tür pişme) suretiyle yapılır. Bu sistemin en önemli avantajı sayısal olarak az miktarlardaki lastiklerde bile uygulanabilme esnekliğinin olmasıdır. -Sıcak Kaplama: Bu sistemde pişmemiş sırt kauçuğu, temizlenmiş ve kaplamaya hazır hale getirilmiş karkasın sırtına yapıştırılır ve uygun ebattaki kalıpta pişirilir.Bu sistem yapılan yatırımın büyüklüğüne bağlı olarak çok miktarda kaplama yapma olanağı sunar. Sıcak kaplamada 6 basamaklı üretim süreci vardır:
1. İlk İnceleme
2. Raspalama İstasyonu
3. Dahili Tamir İstasyonu
4. Sementleme İstasyonu
5. Sırt Hazırlama İstasyonu
6. Sırt Geçirme İstasyonu
7. Vakumlama
8. Pişirme
9. Son Kontrol
Bazı temel varsayımlar:
Kamyon lastikleri 2 ile 4 kez, uçak lastikleri ise 10 kereye kadar kaplanabilir şekilde üretilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan kamyon lastiklerinin %40 ı kaplanmış lastiktir.

Kaplama yapmanın yeni lastik üretmeye göre avantajları:
5 kez daha az enerji ve malzeme yeterlidir. Son kullanıcının lastik başına maliyetinde düşüş sağlanmaktadır. Daha az lastik atığı (ÖTL) ortaya çıkmaktadır.

YENİDEN KULLANIM
Araç altından çıkmış, ancak yapılan kontrollerde gerek karkas yapısı itibariyle ve gerekse üzerindeki diş derinliği itibariyle kullanılmasında bir sakınca olmayan tüm ebatlardaki lastikler, kullanım ömrü azalmış dahi olsa yeniden kullanılabilmektedir. ÖTL miktarını azaltmak ve buna bağlı olarak çevre’nin korunması ve kollanması amacına dönük olmak üzere araç altından çıkarılmış tüm lastiklerin yukarıda belirttiğimiz özelliklerde olup olmadığı konusunda değerlendirilmesi ve buna göre ayrılarak ve ayrı depolanarak yeniden kullanıma sunulması gerekir. LASDER tarafından sürdürülen toplama faaliyetlerinin geleceğinde, bu ayırma ve depolama faaliyetleri yoğun bir şekilde yer alacak ve en önemli çevre koruma faaliyetlerinden birisi olmaya devam edecektir. Toplanan ve malzeme geri kazanım firmalarına teslim edilen lastiklerin uzman birisi tarafından gözden geçirilerek ön elemeye tabi tutulması ve daha sonra ikinci gözden geçirme sonrasında yeniden kullanıma sunulması işin temel prensibidir.

© 2015 İshakoğlu Group. Tüm Hakları Saklıdır.